กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
โรงพยาบาลขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-336789 ต่อ 1462
อีเมล: hrdkkh@gmail.comсветильникидетские игрушкимагазины игрушек одесса